Forum-Linguistik

Форум-Кӧрманщи

Ль вьр әм чәнд кʼаред хwә пʼешкʼеши wә дькьн, кʼижани мә тʼәви һәвалед хwәйә Кʼӧрд жь Кʼафказе чекьрьн.

Кʼьтеба хwәндьне «Дәрсед Хwәндьна Кʼӧрди» бь Кӧрманщийа Кирили.

Пʼаред кʼьтеба хwәндьне:

постера йан плаката әлифбе.

У рʼубьрʼу-кьрьна һʼәрфед дорбәре мина Кирили, Кӧрмащийа Латини, Рʼуси у Әрмени.